NOTICIAS::

Peruansk advokatbyrå i Lima Peru

Home »  Advokater »  Peruansk advokatbyrå i Lima Peru

Peruansk advokatbyrå i Lima Peru

Resultado Legal, är en peruansk advokatbyrå som är specialiserad inom:

Affärsjuridik

juridisk rådgivning vid bildande av bolag och under utvecklingsfasen av dess aktiviteter, representation av bolag vid bildande av dotterbolag och filialer i Peru, juridisk rådgivning till ägare, förvaltare och ledningsgrupper, korrektur av stadgar, rådgivning till aktieägarna vid bolagstämmor, avtalskrivning som köp och säljavtal, gåva och hyresavtal, skuldebrev, bolagsombildning, bolagsupplösning och likvidation, stämningar, avtal mellan privatpersoner.

Gruvrätt

första etappen av gruvprojektet, undersökning, analys, förbättringar vid gruvcertifiering, miljötillstånd, förvärv och registrering av gruvrättigheter, yträttigheter, servitut och vattenanvändning, avtal med kommun, skyldigheter vid gruvinvesteringar, förhandlingar och genomförande av grupprospektering, gruvdrift, partnerskap och Joint Ventures, försäljning eller köp av gruvföretag, rådgivning vid prospektering, utforskning, utvinning och bearbetning av metaller, juridisk rådgivning vid slutförandet av gruvdriften.

Fastighetsrätt

juridisk rådgivning vid köp av boende, investeringar i fastigheter  och fastighetstransaktioner både privata och för företag, köpekontrakt av fast egendom, hyresrätt, hyreskontrakt av fast egendom, hyres/köpkontrakt av fast egendom, förvaltning av fastigheter, lagfart och inskrivning av tomträtt, banklån, skatter.

Immaterialrätt

sökningar i varumärkesregistren, ansökningar om varumärke, registrering av ett varumärke, representera ett varumärke, varumärkesvärdering, varumärkesförfalskning, pirattillverkning, piratverksamhet, copy right, illojal konkurrens, ny teknik och internet, e-handel, domäner, patent, upphovsrätten till datorprogram och databaser, läkemedelspatent, bioteknik och patent, patent-och know-licensavtal, representerad patent, vetenskapliga, tekniska, kulturella, audiovisuella verk, konstnärligt och litterärt skapande, designer, industriella mönster, bruksmönster, trade dress, fashion law, franchaise, kosmetika produkter, hygienprodukter, vilseledande reklam, processer INDECOPI, skiljedom, förlikning, bedrägerier och förfalskningar.

Internationell rätt 

avtal om internationella köp, timeshare kontrakt, internationellt bedrägeri, skulder utomlands, exekvaturförfarande, överföring av medel AFP, internationella bortföranden av barn.

Familjerätt

samboförhållande, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge, faderskap, fastställande av faderskap, underhållsskyldighet, förvaltare och god man, bodelning, giftorättsgods, adoption, arv.

Straffrätt 

bedrägeri, databrottslighet, brott mot immateriella rättigheter, brott mot industriell äganderätt, industriell och kommersiell förfalskning, ekonomisk brottslighet, förfalskningar av läkemedel, tullbrott, förtal, bigami.

Medicinsk rätt

bioteknik, tillverkning och försäljning av farmaceutiska produkter, medicinska instrument och medicintekniska produkter. Export och import av farmaceutiska produkter.

Handelsrätt

köpavtal, hyresavtal, hypotek.

Internationell handeln och tull

import-och exporttransaktioner, förmåner för import och export, tullförfaranden, tullförmåner.

Konstitutionell rätt

Habeas Corpus, Amparo, Habeas data.

Utlämningsrätt

uppehållstillstånd, medborgarskap, permanent uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, affärsvisum.

Genetisk

assisterad befruktning, frysta embryon, genetiskt ursprung, genetisk identitet,bioetik.

IT rätt

avtalskydd, IT avtal, internet och domäner, etc.

Resultado Legal Abogados, kontor i Lima Peru och Frankfurt Deutschland. Advokater från 1977. Språk: svenska, engelska och spanska.

Advokatbyrå i Peru: Coronel Odriozola 413, San Isidro, Lima – Peru. Öppettider: Måndag – Fredag 9 -18 p.m  / 0051-1-705-94-77  0051-1-949-609-349

Kontakta oss för att boka en tid info@resultadolegal.com   www.resultadolegal.com

Tyskland: Sandweg 82, Frankfurt am Main, Öppettider: Måndag – Fredag 9 -18 p.m. / 0049-69-43-00-27-42

Sverige info@juridikresultat.com www.juridikresultat.com

Spanien  info@resultadolegal.es  www.resultadolegal.es

Tyskland info@resultadolegal.de  www.resultadolegal.de

Wendy Dávila

Wendy Dávila Bendezú

Abogada española por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Realizó estudios de Administración Pública en la Universidad de Gotenburgo, Suecia. En el Perú estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Trabajó en el Poder Judicial de Gotemburgo en el área de Derecho Concursal. Experiencia con Derecho Internacional, Inmobiliario, Empresarial y Familia. Colegiada en el Colegio de Abogados de Lima y en Barcelona. Idiomas: sueco, inglés, alemán y castellano.

Puede dejarnos sus comentarios

También le puede interesar